Virtual Private Network Clients

VPN (ראשי תיבות של Virtual Private Network; בעברית: רשת פרטית וירטואלית או רשת פרטית מדומה) הוא שירות להעברת מידע פרטי על גבי תשתית שעיקרה או כולה בבעלות ציבורית או בבעלות פרטית עם גישה לכלל הציבור. מטרתה של רשת VPN היא להעביר מידע מהרשת הארגונית למשתמש קצה, שנמצא במקום שבו לא קיימת תשתית תקשורת פרטית של הארגון, אבל קיימת תשתית ציבורית – אינטרנט או טלפוניה.

Cisco new verison

Cisco AnyConnect Secure Mobility Client v4.x

Product Overview

SeriesCisco Secure Client (including AnyConnect)
OverviewProduct Overview
Product TypeVPN and Endpoint Security Clients

Check Point

VPN גישה מרחוק ספק למשתמשים גישה מרחוק מאובטחת וחלקה לרשתות ומשאבים ארגוניים בעת נסיעה או עבודה מרחוק. הפרטיות והשלמות של מידע רגיש מובטחות באמצעות אימות רב-גורמי, סריקת תאימות למערכות קצה והצפנה של כל הנתונים המועברים.

Fortigate